„Како научивме што е тоа љубов" - 2021 година

Весна Огненовиќ, Будимир Нешиќ, Алексеј Арбузов

Театар „Чекори“ постои 48 години и со својата долгогодишна дејност има реализирано низа престстави, во самостојна продукција, но и со поддршка на Општината Гази Баба, Градот Скопје и Министерството за култура на Република Македонија..

Контакт

© 2022 Театар Чекори.  Сите права задржани