„Женски работи" - 2022 година

Текст: Жан Клод Дино

Во претставата играат:
Г-ѓица Петитпа – Зорица Манева
Софи – Ангела Наумовска
Вдовица – Маја Ѓурчевска 
Тон и светло мајстор,суфлер, инспициент: Никола Димевски
Режија: Маја Ѓурчевска
Дизајн: Лела Савевска
Камера: Дејан Станчевски
Видео монтажа: DEOSOL MEDIA

Театар „Чекори“ постои 48 години и со својата долгогодишна дејност има реализирано низа престстави, во самостојна продукција, но и со поддршка на Општината Гази Баба, Градот Скопје и Министерството за култура на Република Македонија..

Контакт

© 2022 Театар Чекори.  Сите права задржани