СВЕТСКИ ДЕН НА ТЕАТАРОТ („Клучот") - 2023 година

Текст: Калин Илиев

Во претставата играат:
Филипче – Даниел Гочевски
Ксенија – Тамара Глушкина
Стево – Давид Димоски
 
Тон и светло мајстор : Никола Димевски
Режија: Маја Ѓурчевска
Камера: Марко Џамбазоски
Видео монтажа: Марко Џамбазоски