„Јосифа и нејзините Јосифи" - 2023 година

Текст: Живко Павлов

Во претставата играат:
Јосифа – Лела Савевска
Јосифа Прва – Георгина Алексовска
Јосифа Втора – Тамара Илиева
Јосифа Трета – Нина Неделковска
Јосифа Четврта – Марија Младеновска
 
Тон и светло мајстор : Никола Димевски
Режија: Маја Ѓурчевска
Дизајн: Лела Савевска