„Драги уметници" - 2023 година

Текст: Леонид Зорин/Роберт Андерсон

Во претставата играат:
Драган Тарабунов – Даниел Гочевски
Лиза/Вики- Тамара Стојановска
Перица Драшков – Марко Џамбазоски
Ласте Крстевски – Никола Кузманоски
Ненад „Црни“ Ќумурџиев – Никола Димевски
Харалампие Павлов – Давид Димоски
Натко Пически – Михаил Митевски
 
Тон и светло мајстор : Никола Димевски
Режија: Маја Ѓурчевска
Дизајн: Лела Савевска